FIR Technology เป็นคลื่นพลังงานช่วงแคบ 8-12 µm (ทั่วไปมีความยาวคลื่นในช่วง 25-100 µm) ซึ่งเป็นช่วงที่งานวิจัยพบว่าเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายมนุษย์หลากหลายด้าน

FIR Technology ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มการทำงานของเซลล์ในร่างกาย เพิ่ม body thermal ได้ทันทีที่ได้รับเทคโนโลยีนี้
จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คลื่นพลังงาน FIR จะช่วยในการสั่นพ้องของสารอาหาร ส่งเสริมการละลายสลายพันธะ และการดูดซึมนำไปใช้ในร่างกาย ทำให้ผลลัพธ์ของสูตรตำรับสูงขึ้นถึง 3 เท่า

FIR Technology ได้รับรางวัลจากงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ 2018 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
Nametis ได้ลิขสิทธิ์เทคโนโลยี FIR ด้านการ “ชะลอวัย” “แบรนด์เดียวในประเทศไทย”

Nametis

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอุดมคติของคนฉลาดเลือก ปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยชะลอภาวะเซลล์แก่ ลดความเสี่ยงโรคต่างๆ ที่จะมาเยือนก่อนวัย

 

ช่องทางการติดต่อเรา

nametisthailand

ติดตามข่าวสาร

I aura facebook I aura Line