มารู้จักเทคโนโลยี FIR

FIR Technology เป็นคลื่นพลังงานช่วงแคบ 8-12 µm (ทั่วไปมีความยาวคลื่นในช่วง 25-100 µm) ซึ่งเป็นช่วงที่งานวิจัยพบว่าเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายมนุษย์หลากหลายด้าน FIR Technology ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มการทำงานของเซลล์ในร่างกาย เพิ่ม body thermal...
I aura facebook I aura Line